بدین وسیله به استحضار کلیه اساتید، دانشجویان و صنعتگران عزیز می رساند شرکت صنعتی آما موفق به چاپ و انتشار نخستین شماره دوفصلنامه "فناوری جوش" به صاحب امتیازی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی آما و مدیر مسئولی سیدرضا امیرآبادی ویژه تابستان 98 شده است. علاقه مندان جهت کسب هر گونه اطلاعات در خصوص ارسال مقاله و یا دریافت نسخه چاپی نشریه می توانند با شماره تلفن 44-44983935 داخلی 166 و یا ایمیل college@ama-co.com تماس حاصل نمایند.
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1398/05/26
ساعت    :   14:17:55
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).