قابل توجه اساتید، دانشجویان صنعتگران و پژوهشگران در صنعت جوش مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی آما موفق به دریافت مجوز انتشار نشریه "فناوری جوش" شده است. از علاقه مندان دعوت می شود مقالات خود را در زمینه موضوعات و مسائل مرتبط با صنعت جوش و بازرسی به آدرس college@ama-co.com ارسال نمایند.
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1397/11/29
ساعت    :   10:39:20
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).