از علاقه مندان درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام در دوره به مرکز آموزش شرکت صنعتی آما واقع در ساختمان مدیریت شرکت صنعتی آما مراجعه نمائید .
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1397/07/29
ساعت    :   10:44:49
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).