مفتخر هستیم با ارائه بهترین محصولات مصرفی جوشکاری ، در "بیستمین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش" در خدمت شما مدیران ، صنعتگران و مشتریان محترم باشیم .
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1396/12/02
ساعت    :   13:14:13
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).