مفتخر هستیم با ارائه بهترین محصولات مصرفی جوشکاری ، در "دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان" در خدمت شما مدیران ، صنعتگران و مشتریان محترم باشیم .
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1396/08/27
ساعت    :   10:22:13
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).