با اپلیکیشن آما همیشه با ما بروز باشید . (برای دانلود روی آیکون کلیک کنید )

 
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1396/04/14
ساعت    :   08:59:18
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).