هشتمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر از تاریخ21 آذر ماه لغایت 24 آذر ماه با همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر در عسلویه برگزار می گردد.
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1395/09/04
ساعت    :   11:12:42
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).