سوالات متداول
  • پرسشهای مردمی
  • سوالات عمومی
تاریخ انقضای الکترود 6010 چه مدت می باشد؟

الکترود مصرفی ck45

اما مخفف چیست؟ ممنون.