نگارخانه
همه گروهها>آما به روایت تاریخ>

گروههاي تعريف شده در نگارخانه به صورت ليست در اختيار شما قرار داده شده با انتخاب هر گروه ، ليست عکسهاي مربوطه نمايش داده مي شود


آما به روایت تاریخ
سومین کنگره انیستیتو بین المللی جوش (I-I-W)
سومین کنگره انیستیتو بین المللی جوش (I-I-W)
سومین کنگره انیستیتو بین المللی جوش (I-I-W)
سومین کنگره انیستیتو بین المللی جوش (I-I-W)
عملیات جوشکاری لوله گزاری بین آغاجاری و گناوه
عملیات جوشکاری لوله گزاری بین آغاجاری و گناوه
عملیات جوشکاری لوله گزاری بین آغاجاری و گناوه