• محصولات آما

  • کارخانه آما

  • الکترودهای آما

درباره شرکت
ابتکار تولید الکترود جوشکاری در ایران پس از مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده توسط سه نفر از متخصصین و پیشکسوتان صنعت کشور در اردیبهشت ماه 1338 شکل گرفت. بدین منظور پس از طی مراحل قانونی شرکت صنعتی آما در مهر ماه 1338 رسما تاسیس گردید.
نیاز داخلی به انواع الکترود در سالهای قبل  ...
اخبار و تازه ها
بدینوسیله از صنعتگران محترم دعوت بعمل می آید تا از غرفه شرکت صنعتی آما در " هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت خوزستان " بازدید فرمایند.
محصولات جدید